Településen található kápolnák

Írta: Super User. Beküldve: Látnivalók.

Závodon négy, úgynevezett Strass-Kapelle vagy más néven Frohnleichmann-Kapelle található. Ezeket az úrnapi körmeneti célokat szolgáló kápolnákat az alapító családok és leszármazottaik gondozták.

A község belterületén áll Szent Anna kápolnája. A hozzá fűződő hagyomány minden bizonnyal korábbi, mint a fenti emlékeké. a kápolnát a generációkon át a Lusz család gondozta. Az emlékezet megőrizte, hogy a Szent Annát ábrázoló olajfestmény mellett látható volt egykor a "Hét aluvó Szent" képe, melyek tiszteletéről Magyarországon csak elvétve találunk adatokat.

 

 

Papdi Kápolna

Írta: Super User. Beküldve: Látnivalók.

Több település által látogatott búcsújáróhely volt az egykori Papd falu helyén épített kis kápolna, a szomszédos települések közös miséket tartottak a helyszínen. Az erdei tisztáson álló kápolna ma is látogatható, kirándulások kedvelt célja.

Papd

Papdi Kápolna

Temetőkert

Írta: Super User. Beküldve: Látnivalók.

A település Önkormányzata 2007. végén Leader támogatással, pihenőpadokkal kialakított parkosított kőtárat hozott létre a temetőben. A régi, már nem gondozott, de még jó állapotú sírköveket a temetőkert használaton kívüli részén helyezték el. Anyaguk jó részt homokkő, de akad köztük márvány és kovácsolt sírjel is. A legrégebbi darab 1840-es.

Kálváriadomb

Írta: Super User. Beküldve: Látnivalók.

A falu fölé magasodó Kálváriahegyen, 1737-ben Anton Jakab Vogl plébános idején állították a kálváriakápolnát és a 14 stációt. 

Légifotó Kálvária

Stációk

Ennek tematikai kánonja a Fulda és Rajna menti középkori kálváriákkal azonosnak mondható. A keresztcsoport a nádasdi Hernesz kőfaragó munkája.  A závodi kálváriakápolna  - a későbbi homlokzati átalakítások ellenére - alaprajzában , külső és belső térkiképzésében régiónkban egyedülállóan őrizte meg a szentföldi Szentsír-templom kápolnáinak hagyományát. A závodi kálváriakápolna nemcsak egyházmegyénkben, hanem a Dél-Dunántúlon is egyedülálló kápolnatípus.

Kálváriakápolna belülről

 

Kálváriakápolna

Római Katolikus Templom - Keresztelő Szent János

Írta: Super User. Beküldve: Látnivalók.

Závod vallási emlékekben is igen gazdag, a kis falut sok feszület, szobor, kápolna díszíti, a század viszontagságait szerencsésen átvészelte a kálvária, felújításon esett át  templom. A szobrok állítása nem volt véletlen. A plébániatörténet leírása szerint a falu fogadott ünnepein (Nepomuki Szent János, Szent Flórián, Szeplőtelen Fogantatás, Páduai Szent Antal, valamint Szent Donát napján) körmenetben vonultak szobraikhoz. Az alkotásokon végigtekintve érezhető, mennyire fontos az itt élők számára a vallási élet. 

A római katolikus vallású lakosság barokk temploma műemlék. A Fulda környékéről érkező német telepesek három középkori templom romjait találták meg. A lakosság gyarapodásával felvetődött egy új templom építésének gondolata. A kegyúri jogokat, akkor gyakorló Mercy d'Argentau felesége 1739-ben fogadalmat tett, amennyiben férje sértetlenül hazatér a gall háborúból, Závodon templomot és plébániaházat épít. A feleség a férj hazatérését követően hamarosan meghalt.

A gróf 1763-ban Závodra utazott és ott megpillantva feleségének címerpajzsát , azonnal elkezdte a helyet az építendő templom számára kiméretni..

Az új templomot 1764-ben elkezdték építeni. A kegyúri család minden anyagot biztosított, négy kőművest és négy ácsot fogadtak fel. A község az építkezést négy éven át fuvaros és gyalogrobottal segítette. A templom teljes elkészültét a kegyúr sem érhette meg, 1767. január 22-én meghalt.

A templomberendezés kiemelkedően szép és gazdag, előre egyeztetett időpontokban megtekinthető. Az épület külső felújításon esett át, remélhetőleg a belső felújítás sem várat sokat magára.

A templom elé - feltehetően a 18. században - , két szobrot állítottak. Szent Vendel, a pásztorok és nyájaik védőszentjének szobrát német telepes öltözetben, és Szent Notburga szobrát, szintén korabeli falusi viseletben ábrázolták. Az előzőt Johannes Ponert és Valentin Pez állíttatták, majd 1925-ben restaurálták. Szent Notburga idővel tönkrement szobra helyére ugyanabban az évben pirogránitból készítettek egy újabbat a pécsi Zsolnay gyárban. Költségeit a helyi Link család vállalta. 1974-75-ben renoválták utoljára.

Forrás:
Lantosné Imre Mária: Ikonográfiai program és szakrális tájformálás
(Závod a 18.-19. században)
Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve XXV. kötet


Závodi Templom

A falu fölé magasodó dombon 1766 óta áll a nagyméretű, négy boltszakaszos barokk templom. A Keresztelő Szent János tiszteletére szentelt római katolikus templom berendezése szintén barokk stílusú.  

A falu templomát 1764-ben kezdték építeni, melyet 1768. június 6-án áldott meg Wittmann József pécsi kanonok. 1974-75-ben renoválták. Napjainkra újra felújításra szorult. Régi pompáját visszakapva 2002. június 23-án szentelte újra Mayer Mihály megyés püspök. A templom őrzi Szent Benedek római vértanú csontjait, melyek 1777ben kerültek Závodra.