Védett épületek

Sapard program-értékmegőrzés


Az épületállomány a századforduló és a II. világháború között szinte teljes mértékben kicserélődött. A virágzó, önellátó település lakóépületei széles ganggal, sok lakószobával, utcai díszítésükben polgári lakások jegyeit hordozva, igényes műszaki megoldásokkal épültek. A gazdasági épületek téglaarchitektúrája gazdagon díszített, jó arányú homlokzatképzéssel. Ez az épületállomány alkotja Závod védelem alatt álló építészeti értékeinek gerincét.

A történelem viharai, különösen a II. világháború a jólét végét jelentették. A sváb lakosság kitelepítése, a szerepkör nélküli településsé minősítés, a városok jelentős távolsága, a munkahelyek hiánya és a munkanélküliség, az elöregedés, a tömeges elvándorlás, az értelmiség eltűnése egyre nehezebb körülményeket eredményezett. A településről elköltözők közül sokan "magukkal vitték" a gazdasági épületeket is, a kibontott építőanyagot használták fel az új ház építéséhez. A lakosság lélekszáma időközben harmadára csökkent, mintegy háromszáz főre olvadt.

Mai szemmel nézve az elmúlt ötven év pénztelensége szerencsés módon kevéssé bontotta meg az épületek egységét, az utcaképeket. A kitelepítések, a népcserék folytán a sváb lakosság kis része maradt a településen, helyükre felvidéki magyarok és bukovinai székelyek kerültek. A helyben élők szorgalmának köszönhetően az épületállomány műszaki állapota nem romlott jelentősen, átvészelte ezt az időszakot.

A település vezetése már a '80-as években felismerte az építészeti jegyeket mindvégig megőrző építészeti értékek jelentőségét, gondosan ápolta és újította meg a jelentős számú vallási emléket. Összefogással újult meg a kálvária domb, a belterület körmeneti kápolnái, számos köztéri szobor és feszület. Szintén tanácsi, később önkormányzati támogatással sikerült megőrizni néhány faluképi jelentőségű lakóház utcai díszítését, utcafronti kerítését.

2002-től rendelet szól az építészeti értékek helyi védelméről, a településen kiírt pályázathoz kapcsolódóan a képviselőtestület évente különít el meghatározott támogatási összeget. Az értékek megőrzése és megújítása terén végzett munkáért Závod község Podmaniczky díjat kapott 2004-ben. 

Elszalaszthatatlan lehetőségnek tűnt az Európai Unió Sapard programja, melynek falukép rekonstrukciós intézkedése pontosan egyezett célkitűzéseinkkel. "Összefogással Závod építészeti értékeiért" című pályázatunk nyert, a 2006-ig tartó munkálatok során mintegy 30 lakóház, köztéri kút, szobor, kerítés újulhatott meg 75%-os támogatással.

2006 óta a tervezett és megvalósuló építési munkákat megbízott főépítész véleményezi, rendelet született az épületekre elhelyezhető parabolaantennák terén is.
Új rendezési tervünk szerves része az értékvédelmi munkarész, amely a védett épületállományon elvégezhető munkákat szabályozza.

Závod Község Önkormányzata 2007-ben elnyerte a hazánkban első alkalommal meghirdetett Helyi Építészeti Örökség Nívódíját. "Élő, működő falu, ahol a megmaradt értékeket igyekeznek rendben tartani, az elpusztultakat jó színvonalon rekonstruálni. Ezzel egységes, a történeti értékeket előtérbe helyező utcaképeket, településkaraktert állítottak helyre hitelesen. A helyreállított lakóépületek megőrzik eredeti funkciójukat, hasznosításuk továbbra is biztosított. ..."- szól a díj indoklása. 

A gazdasági élethez kapcsolódó löszpincék, présházak inkább a belterületeken maradtak meg, a valaha virágzó szőlőművelés a 80-as évekre tönkrement.  A 19.-20. század fordulóján még mintegy 180-200 présház állt a település határában, ezekből mára mindössze 4 maradt. 

Az utóbbi években Závod természeti és épített értékeit a külföldiek is felfedezték, mára a porták mintegy 10-12%-a külföldi tulajdonossal bír. A tapasztalatokból leszűrhető, hogy épületeiket gondosan felújítják, a tervezéstől a munkák befejeztéig folytatott párbeszédnek köszönhetően támogatják a község ilyen irányú elképzeléseit, a színezés, homlokzatépítés, tömegformálás tekintetében elfogadják a tanácsot, bekapcsolódnak kulturális életünkbe, részt vesznek rendezvényeinken.

 

Az értékvédelmi munka, falukép rekonstrukció folytatása fontos feladatunk, alapjául szolgálhat a falusi és vallási turizmusnak, amely egyike lehet Závod kevés kitörési pontjának. Sajnos kevés a hazai pályázati forrás, az önkormányzat anyagi lehetőségei igen szűkösek. Bár az uniós támogatással végzett munkák utófinanszírozásúak, a 2006 óta megnyitott Leader program jelentős segítségünkre lehet.