Falugondnoki szolgálat

Falugondnoki szolgálat

Írta: Super User. Beküldve: Önkormányzat.

Falugondnoki szolgálat

2005 júliusa mérföldkőnek számít Závod életében, mert a község vezetősége már évek óta szeretett volna falugondnoki szolgálatot létrehozni, de eddig mindig akadályba ütközött ennek a megvalósítása. 2005. július 1.-től, Csörsz Klára a Falugondnoki Hálózat Országos Módszertani Osztályának vezetője segített a célegyenesbe jutni.

A szolgáltatás lényege általánosságban az, hogy enyhítse azokat a hiányosságokat, amelyek hátrányt, vagy komoly problémát jelentenek a falunak, ill. hogy segítse a lakosság azon rétegét, akik egészségük vagy egyéb okok miatt hátrányos helyzetben vannak, tehát:

- az önkormányzat települési hátrányainak csökkentése,
- a településen az életfeltételek javítása,
- a településen a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás elősegítése,
- az önkormányzat által nyújtandó szociális alapellátások kiépítésének és működtetésének elősegítése,
- a településre nézve kedvező gazdasági folyamatok elindítása,
- a települési funkciók bővítése,
- a közösségfejlesztés, a helyi társadalom és a civil szféra erősítése,
- a településen a jobb életminőség elérése.


Rendszeres feladatok:
A közhasznú munkások irányítása mellet- mely a mindennapos munkaszervezés és ellenőrzés, ill. a munka feltételeinek biztosítása,- rendszeres feladatok között szerepel:
 
- óvodások szállítása tornára, képességfelmérőre, kirándulásokra
- karbantartási feladatok az önkormányzati gépeknél, berendezéseknél és    épületeknél
- eszközbérlési lehetőségek lebonyolítása
- élelmezésvezető heti egy alkalommal történő szállítása
- hivatali dolgozók hivatalos ügyekben történő szállítása
- egyéb szállítási feladatok
- részletes adminisztráció a szolgálatról
- havi rendszeres feladatok közé tartózik az önkormányzati épületek ellenőrzése, víz-gáz mérők leolvasása, csapadékvíz elvezetők tisztítása
- betegszállítás, gyógyszerbeszerzés

A betegek egészségügyi intézménybe való szállítása jól szervezetten működik, ez a speciális helyzetek kivételével, háziorvosi kérésre történik, melyet esetenként több feladattal összekötve együtt végzek.
A szociális étkeztetés biztosítását a helyi óvoda konyhája teszi lehetővé, innen a szociális gondozó szállítja házhoz a rászorulók számára, tehát ebben csak helyettesítési szerepem van.


Időszakos feladatok:
- Sport Egyesület ügyintézés, mely minden szezonban az igazolások érvényesítését, a nevezést, a pálya hitelesítését jelenti.
- Rendezvények szervezésének segítése és lebonyolítása
- Eboltásra történő összeírás
- Gépjármű karbantartása
- Színpadbérlés és szerelés, mérleg igénybevételezés
- Óvodaszünetben ebédszállítás
- Lakossági igényfelmérés