Szobrok

Szobrok

Írta: Super User. Beküldve: Látnivalók.

Nepomuki Szent János Szobor 

A helybeli patak mentén állították fel Nepomuki Szent János kvalitásos barokk, festett kő szobrát. Az emlék a szent kanonizálást (1729) követően minden bizonnyal még a 18. század első felében készülhetett, valószínűleg kegyúri szándékból. 2006-ban a települési Önkormányzat restauráltatta.

Nepomuki Szent János Szobor

Szent Flórián Szobor

Szent Flórián chronostikonnal feliratozott, színesre festett szobrát (műemlék) 1783-ban a település központjában az iskola előtt állította a község. Ez utóbbit - mivel egy teherautó feldöntötte - , restaurálást követően 1983-ban az út túloldalára áthelyezték.

Rajta a felirat: "Szent Flóriánnak, a tűzvészektől oltalmazó patrónusnak kegyességüktől indíttatva állították, a helybeli lakosok 1783."

Szent Flórián szobor

Szent Donát Szobor

Ugyancsak a závodi közösség adományaiból 1747-51 között készült Szent Donát szobra. Felállításához a hagyomány szerint az akkor Závodon szolgálatot teljesítő ágostonrendi szerzetes-plébános, Donatus Wollnhofer is hozzájárult. Az időjárás viszontagságai ellen remélt oltalom jegyében, először a szőlőhegyre vezető út mentén állították fel. A jellegzetesen megformált homokkő szobor később megrongálódott, ezért a templom felé vezető út mentén állították fel. 1996-ban restaurálták, majd a templom melletti milleniumi emlékparkban végleges helyére, egy oszlopra (eredeti oszlopára) állították.

Páduai Szent Antal Szobor

Az Antonius (ma Kossuth Lajos) utca végén egy lakóház elkerített telkén még eredeti formájában látható, hengeres homokkő oszlop fejezetén Páduai Szent Antal festett barokk szobra.

 

          Páduai Szent Antal festett barokk szobor

 

Szeplőtelen Fogantatás szobor

Az egykori Vordegasse (ma Székely utca) egyik háznak kertjében ugyancsak egy oszlopon áll a Szeplőtelen Fogantatás homokkőből faragott szobra, amely a Szeifert család költségén keresztül a 18.-19. század fordulóján.

                                              Szeplőtelen Fogantatás szobor
Feszületek

Az út menti keresztek némelyike határjelző volt egykor. Ilyen kereszt a Vorder (ma Székely) utca végén álló feszület. A keresztek többségét generációkon át ugyanazok a családok gondozták.  Az ún. Balster-keresztet a kitelepítésig a Karl család, a Gundrum malom melletti keresztet a Váradi család emeltette és gondozta. Fakereszteket is állítottak a Mucsi felé vezető útra, valamint Hőgyész és Döbrököz irányába a falu végén.